Józef Oleksy

Nagroda im. Józefa Oleksego

Józef Oleksy (1946 - 2015) był wybitną postacią polskiej polityki. Należał do działaczy lewicy, którzy wprowadzali Polskę i polską lewicę w system demokratyczny. Dzięki swojemu patriotyzmowi oraz przywiązaniu do idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, pomógł zdobyć społeczną akceptację dla lewicy.

Józef Oleksy wniósł też ważny wkład w budowanie międzynarodowej pozycji Rzeczpospolitej w Europie i na świecie jako demokratycznego i nowoczesnego państwa. W polskim życiu publicznym stał się symbolem dialogu, otwartości i tolerancji dla innych. Nagroda Jego imienia jest hołdem dla pamięci i życiowej drogi Józefa Oleksego. Ma też być punktem odniesienia dla ludzi, którzy podobnie jak Józef Oleksy, postrzegają świat i politykę.

“Nagroda imienia Józefa Oleksego za wrażliwość społeczną, umiejętność rozwiązywania konfliktów, krzewienie postawy dialogu, szacunku i tolerancji w życiu publicznym” będzie przyznawana corocznie 19 marca, począwszy od 2016 roku, w formie statuetki oraz czeku.

Nagroda adresowana jest do uczestników życia publicznego, którzy swoją postawą i działalnością dają świadectwo, że bliskie są im ideały, którymi kierował się Józef Oleksy.

Józef Oleksy

Inicjatorami Nagrody są rodzina oraz przyjaciele Józefa Oleksego z czasów jego działalności politycznej oraz pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS).

Komitet Honorowy Nagrody

Prezentacja Nagrody przewidziana jest na czerwiec 2015 r. i będzie połączona z promocją książki o Józefie Oleksym.